Alarko Tarım’da hedef yüzde 70 kadın çalışanla ilk 10’a girmek

Türkiye’de tarımsal iş gücünün yüzde 42’sini, toplam istihdamın ise yüzde 32’sini kadınlar oluşturuyor. Kadın iş gücünün ve emeğinin Türkiye’deki tarımsal üretimin sürdürülmesinde rolü büyük.

Faaliyet gösterdiği jeotermal seracılık, gübre, gıda işleme ve tohum ıslahıyla tarım ve gıda sanayi değer zincirinin tümünde yer almayı hedefleyen Alarko Tarım Grubu, kadın çalışanlarıyla birlikte hızla büyümeye devam ediyor.

Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu, “Ülkemizin ve dünyamızın yeterli, sağlıklı ve kaliteli gıdaya erişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu da teknolojiyi yoğun biçimde kullanan, planlı ve verimli üretim gerçekleştiren ve kadın çalışanlarımızın ağırlıkta olduğu yetişmiş insan gücümüzle başaracağız. Şu anda çalışanlarımızın yüzde 70’i kadın. Seralarımızda ise bu oran yüzde 75. Afyon’da ve Denizli’de kurulu olan ve yapımı devam eden seralarla bir yıl gibi kısa sürede Türkiye’nin en büyük jeotermal sera işletmecisi olduk’’ dedi.

Tarımda kadın gücü, yerelde kalkınma

Tarım Grubu’nun öncelikli hedefleri arasında çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra toplumsal sürdürülebilirliğin de bulunduğuna dikkat çeken Koçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afyon ve Denizli’deki jeotermal seralarımıza hem bu illerde hem de Eskişehir’de inşası devam eden yeni seralarımızı ekliyoruz. 2024 sonunda 2.000 dönüm sera alanına ulaşmayı hedefliyoruz. Seralarımızda kadın iş gücünün yoğun olarak yer almasıyla birlikte, bu şehirlerimizin yerel ekonomilerinin kalkınmasına ve güçlenmesine ciddi katkı sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz. Özellikle kırsal bölgelerde, çalışmayan veya ücretsiz aile işçisi olarak hane ekonomilerine katkı sunan kadınlarımızın güvenceli istihdama katılmasının Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) büyümesine ve genel nüfus içerisindeki gelir eşitsizliğinin giderilmesine dönük ciddi somut katkıları olduğunu araştırmalarla tespit edebiliyoruz. Biz, 2028 yılı sonunda Alsera Jeotermal Tarım şirketimizle 5.000 dönüm sera alanına ulaştığımızda toplam istihdamımız en az 5.000 kişi olacak ve sera çalışanlarımızın %80’ini kadın çalışanlarımız oluşturacak. Hedefimiz ulaşacağımız büyüklükle birlikte jeotermal seracılıkta dünyada ilk 10 arasında yer almak.”

Kurulacak Alarko Tarım Akademisi ile tüm çalışanların mesleki ve profesyonel gelişimini destekleyecek farklı eğitim programları sunacaklarını ifade eden Koçoğlu, sektöre yetişmiş ve uzmanlaşmış kadın iş gücü kazandırma konusunda da öncülük edeceklerini söyledi.

Bu sayede verimlilik ve üretimin artırılıp bölgesel refah düzeylerinin de daha yukarı seviyelere taşınacağını ifade eden Koçoğlu, faaliyet bölgelerinde kadın çalışanların ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler de yaptıklarını, bu sayede toplumsal cinsiyet eşitliğine ve verimli çalışma koşullarına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Alarko Tarım Grubu’nun yeni sera alanlarının kampüs şeklinde tasarlanacağını belirten Koçoğlu ‘’Kampüslerde sosyal tesisler, dinlenme odaları, kadın bakım üniteleri, kreşler ve eğitim tesisleri yer alacak” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x